20160831 ISIS - de gesel van de duivel

Wat er in deze schijnbaar zo beschaafde wereld echt goed mis is,
is het vermaledijde bestaan van dat verachtelijke godslasterlijke ISIS.
Voor die wrede mensonterende organisatie heeft hier op aarde
een geheel onschuldig individu totaal geen enkele menselijke waarde.

Achter dat ISIS zit een onbegrijpelijke en niet te rijmen filosofie,
't is een stuitende ideologie gebracht onder een islamitische hegomonie;
ISIS is op grond van zijn belijden en zijn walgelijke wrede daden
niet meer dan een criminele organisatie van een wereldwijde idioterie.

De rechtvaardiging van al dat terroristisch geweld, zo is hun bewering,
is de mensheid te dwingen tot islamisering door onherroepelijke bekering
Binnen de Islam is ISIS absoluut ongewenst, een welig woekerend kankergezwel
maar ook daarbuiten verkondigt en pleegt hij alom dood en hel.

De westerse wereld voelt zich tot in al zijn hoeken nu wezenlijk bedreigd,
is vanwege terroristische aanslagen tot alle voorzichtigheid geneigd
om zich niet openlijk en nadrukkelijk over ISIS uit te durven uitspreken
uit angst daarvoor door ISIS meer dan alleen bedreigend te worden aangekeken.

Wereldwijd wordt dus de dreiging van het ISIS terrorisme gevoeld
en dat, lieve mensen, is het nu precies waar dat ISIS juist op doelt.
ISIS propageert zich opruiend en misleidend, als de enige zuivere deugd,
onder economisch uitzichtlozen en de verdwaalde allochtone jeugd,
als een heilig doel om strijdvaardig weer waarde aan 't lege leven te geven.

Jongeren uit landen van heinde en ver worden zo valselijk misleid
vervult met haat, gehersenspoeld en in 't verborgen tot terrorist opgeleid.
Ze verlaten ouders, huis en haard en reizen dan af en weten dan niet
of hij een ieder, die hem nu liefheeft, ooit in leven weer terugziet.

Ook Nederlandse jongeren reisden naar de ISIS brandhaarden af
sommigen vochten verbeten en vonden daar zinloos hun graf
anderen kwamen terug volkomen verdwaasd en totaal gebiologeerd
weer anderen zo volkomen geobsedeerd, elk menselijk gevoel is hun afgeleerd
en lopen bewust als levende bommen, in onze zo veilig gedachte oorden
om met hun explosieve dood zo maximaal mogelijk mensen te vermoorden.

Bij een verfilmde onthoofding nemen zij de gelegenheid te baat
om onder 't theatrale gebral over martelaarschap, dood en haat
aan heel de wereld hun duivels evangelie te verkondigen.

Ze strijden met tanks, met zwaarden, messen bommen en mortieren,
je vraagt je af hoe ze dat telkens toch maar weer kunnen financieren,
onder meer kunnen ze gedijen uit baten van geroofde olieraffinaderijen.

Internationale hulpverleners, worden gegijzeld, gebruikt als onderpand
over de losprijs wordt stil onderhandeld met organisatie van dat land
We weten zo van een vrouw die was wel 1 miljoen dollar waard
ruim anderhalf jaar praten de onderhandelingen kwamen niet rond
niets meer van vernomen, ze verdween gewoon van de wereldkaart.

ISIS handelt volgens de normen en waarden van die der primitieven
't zijn gewoon dieven, wilde zwijnen die wij allen tezamen moeten bestrijden.
Dus alles wat zich nu beschaving noemt en zich daar zo nadrukkelijk op beroemt,
formeer een internationale kracht met een absolute militaire overmacht
want dat verderfelijke ISIS moet eens en voor altijd van de aardbodem verdwijnen.Momenteel bloeit volop in de bermen en slootkanten een gele plant die veel bijen enz..... aantrekken. Dit betreft het Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)Een gouden hart


Dat ene bloemetje in de mand met veldbloemenmengsel heeft een gouden hart, dat brandt van binnen.

20160818 de Annabelle bloeit - gelouterd goud


Uitbundig bloeit onze mooie Annabel
in een zon, die zo flonkerend en fel,
mijn fletse voortuin volop vrolijk verlicht
zodat hij baadt in een blinkend wit licht
om iedereen vriendelijk te vertellen
hé mensen, de zomer is nu echt begonnen.

Eerder dit jaar toen was 't kant en klaar
ik pakte een messcherpe tuinschaar
ging ermee al even uitbundig aan de haal
en knipte keurig de onderstam "helemoal kats" kaal
weg met die nog overgebleven rare restanten,
kaal moet hij worden, en dat aan alle kanten.

Was die kale stam toen tijdelijk een ergernis
nu is die Annabel een beeldige belevenis
zit barstensvol met blinkend witte bollen.
Zwaar beladen bolle bloemen aan dunne twijgen
als we maar geen storm, wind of harde regen krijgen
waardoor die takken dan voortijdig knakken.

Er is een gezegde: snoei geeft bloei
dat is voorwaar echt geen verrassing
maar ook zelfs op de mens van toepassing
het leven heeft zijn tijd en jaargetijden
en zo .... word je oud ……als gelouterd goud.

een roos

Een roos voor iedere dag......
.... voor wie hem denkt nodig te hebben
.....van harte gegund!

20160802 vrijheid , blijheid, en politieke intolerantie (parodie)


Leven met elkaar in 't vredig Nederland
't land binnen Europa, dat van alle kant
genoemd, geroemd wordt als zo goed en o zo tolerant.

Met een ware vluchteling is zij begaan,
biedt wettig verblijf en woonruimte aan
voor wie de toelatingseis en  - toets doorstaan
dat geldt voor alle vreemdelingen en culturen.

Landgrenzen bestaan maar wel zijn opengezet
vrij internationaal verkeer, geregeld bij Europese wet.
Velen hebben daar naar verlangd en gestreefd
is thans het vaststaand feit, van de Europese eenheid.

Maar………ja…….
mensen, meningen en landen meanderen
en veranderen hun visie op voorspoed en geluk
egoïsme en nationalisme laakt Europese druk. 

Aan 't heilig Europa wordt nog immer getimmerd en verbouwd
maar menig Europeaan meent momenteel heel onomwonden
dat het vertrouwen in de Europese eenheid is geschonden.
Van onbegrepen wetgeving en financiële ondersteuning en - injecties
de geldsmijterij door die Europese regentenkliek maken hen zo ziek 
dat het Europa door hen, voor eens en altijd, wordt gewantrouwd.

Elk land  heeft nu wel z'n eigen politieke eendagsvlieg
een grote bek met veel onparlementair geschreeuw en retoriek  
hele volksstammen lopen maar achter die populisten aan
ontvankelijk daarvoor door onmacht, onwil en eigen frustratie
vereren ze soms met (verbaal) geweld hun politieke held
totdat die ene dag of dagen van die beperkte held
ook zijn geteld en hij ook wordt geofferd en geveld.

En dan…….. 
begint het hele verhaal gewoon weer vooraan
……het politieke machtspel !

20160810 Levenslang achter 't gaas (zij en wij)

 Met deze dieren voel ik mij verwant
hoe rustig  en zo schijnbaar nonchalant
ze daar lekker liggen te herkauwen.
Want  de onverteerde  wereldproblematiek ,
elke dag weer onbegrepen en zo ziek ,
is nog steeds zo moeizaam te verstouwen.

Maar voor hen geldt ook….. ja helaas,
hoezeer ze ook naar innerlijke rust verlangen,
zitten ook zij, net als wij,  achter 't gaas 
in  't park van de regering en Europa gevangen.

(damherten in het Herman Jansenpark te Vriezenveen)

20160805 Engbertsdijksvenen - hoogveenkern - kwetsbaar gebied


Met dit bord spreekt een roodborsttapuit
zich nadrukkelijk en wel zo duidelijk uit
over dit mooie en kwetsbare gebied:
"Ho… tot hier … en verder mag je niet".

Want achter dit beschermend bord
groeit in stilte een unieke hoogveenkern,
groeit per jaar toch wel een hele millimeter
'k wil wel graag weten hoe dat later wordt. 
Millimeters van natuurlijke vergankelijkheid
stapelen zich in de loop der eeuwen op
in de cycli van repeterende jaargetijden
'k ben benieuwd waartoe dat toch zal leiden. 
Bij het zien van een metersdikke veenlaag
is het voor mij steeds een brandende vraag
wat er in de loop van die geschiedenis
op die laag nu toch wel allemaal gebeurd is. 
Om wat historie van 't veen te onderzoeken
over mensen en zijn gebruiken in dit gebied
daarvoor hoeft u echt niet zo lang te zoeken
't staat opgetekend in één van de boeken
van Aer van der Werfhorst:
"de grote stille knecht"
en waaraan ik toch wel heel oprecht
absoluut wel enige historische waarde hecht. 
En nu …..die turf stapelt zich dus nog voortdurend op
stijgt in vele eeuwen naar zijn hoogveentop
ja…. 'k zal dat helaas wel niet mee maken…..
maar ...ach, ……ik kijk er later wel van boven op.

20160804 de Amerikaanse verkiezingsstrijd


In Amerika woedt momenteel een verkiezingsstrijd
waaraan in media menig artikel wordt gewijd
wilt u weten waar u daarvoor moet wezen?
't staat o.a. ook in het ND te lezen.

De hele wereld houdt 't angstvallig in de gaten;
de presidentsverkiezing in de Amerikaanse Staten,
krachtige monologen en uitbundige betogen
dreunen de wereld door als klinkende holle vaten.

't Is vrij ingewikkeld, hoe die zijn georganiseerd
een model, haast nergens ter wereld gekopieerd.
Om aan die verkiezing mee te mogen dingen
moet je wel behoren tot de beloften van de Staten,
van die onberispelijke Amerikaanse eerstelingen
en je loffelijke naam, moet gezuiverd zijn van alle blaam

De presidentsverkiezingen en de campagnes
en ook de gestelde kandidatuur zijn duur:
door financiers wordt geld naar de voorkeursheld geschoven,
die daarvoor, zo onberispelijk als hij waarlijk is
en ik mij niet vergis, reeds ruimschoots van tevoren,
toch zoveel al heeft moeten beloven.

Donald Trump, Republikeins presidentskandidaat
schreeuwt en schimpt, als een ware verbale onverlaat
verdraait hij feiten, verspreidt leugens en halve waarheden,
bewust beschadigt hij zo zijn Democratische tegenkandidaat.

Trump heeft zich als gewiekst business man 
in de wereld duidelijk al wel bewezen
hij heeft met zakelijk inzicht en verstand,
veel geld, eer en aanzien verworven in zijn land

Maar iedereen ter wereld moet echt weten
dat die Trump van enig burgerlijk bestuur
nog geen Amerikaanse kaas heeft gegeten
En in dat land  is 't ook een verwonderlijke openbaring
kandidaat Trump heeft geen enkele politieke ervaring.

't is afwachten wie de verkiezingsstrijd zal winnen
hij of Hillary Clinton, zijn vrouwelijke politieke tegenstrever.
En als hij wint dan is dat voor de VS een straf,
zij zijn met Hillary, volgens mij, toch beter af.

Zij heeft dan wel de vereiste politieke ervaring.
en op haar leeftijd is zij nog van goede wil.
En als ze het even niet weet, of hoe het verder gaat
dan heeft ze op de achterhand altijd nog Bill
die als gewezen president, zijn vrouw toch zeker bijstaat.

Die Trump trekt nu al op voorhand een conclusie,
voor het feit als hij de verkiezing verliest,
en het land toch maar voor Hillary kiest,
dan ligt dat niet aan hem of wat hem ook beweegt
dan is er gewoon verkiezingsfraude gepleegd.
En vraagt u mij of dit laatste wel waar zal wezen?
daarvoor verwijs ik naar het ND (3 aug.) waar dit staat te lezen.

Ach… ach…. 
Amerika is toch niet te benij'en
as Trump de Staat'n straks moet'n goan lei 'en..
dan ku'j d'r volgens mie op wacht'n                                   
dat daor dan onmeunig  trammelant van kump!

Gert Pape
Tukker uut Twente
(ND lezer)