20160306 Engbertsdijksvenen - flora - fauna - varia

De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied dat grotendeels ligt in de gemeente Twenterand. Het beslaat in totaal ca. 10 km². Vanuit verschillende plaatsen zijn wandelroutes uitgestippeld.

We lopen vaak een route, die o.a. begint bij het nieuwe brugje over het Geesterens stroomkanaal, dat de verbinding legt tussen het Oude Leidijkje en de Bavesbeekweg.
Enkele bijzonderheden worden hier beschreven en getoond in de foto en - collage en foto van vorig jaar.

Op een blad van een braamstruik zagen we DE GROENE BOOMKIKKER op het blad van een langs het pad staande braamstruik. De groene boomkikker komt voor in Nederland en België en wordt in een deel van zijn verspreidingsgebied bedreigd door uiteenlopende menselijke activiteiten.

Hij is ca. 4 tot 5 centimeter lang. Hij is van andere boomkikkers te onderscheiden door de egale lichtgroene kleur op de rug en de relatief gladde huid. De groene boomkikker is nachtactief en zit overdag verstopt tussen de struiken. Hij eet insecten en andere geleedpotigen, die niet alleen 's nachts worden gevangen, maar ook vlak na een regenbui komen de kikkers massaal tevoorschijn om te jagen.

Even verder was een mooie vlinder te zien. Bij nader onderzoek bleek dit EEN GEELSPRIET DIKKOPJE te zijn. Een vrij schaarse standvlinder die vooral voorkomt in het oosten van het land.

Langs hetzelfde pad vinden we ook een mooie prachtige bloeiende plant, DE GEVLEKTE ORCHIS.
Dit is een vaste plant die behoort tot de orchideeënfamilie. De plant staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en is sterk afgenomen. De plant is wettelijk beschermd.

Na enkele bochten komen we bij een romantisch BANKJE aan een waterloopje. Voor fotografen is het een zeer geliefd object. Dat bankje staat aan de rand van waterloopje.

Dat watertje is 's zomers bijna geheel gevuld met wit bloeiende waterplanten. De naam is SLANGENWORTEL (Calla palustris) en het is een giftige waterplant, die aan en in het water groeit.

En op dat bankje zit ik dan,
ik geniet intens en luister
naar de weldadige stilte
van puur natuur.

Foto's : Gre Pape-Wichers
Tekst : Gert Pape 


20160308 Kinderdijk

In maart 2015 genoten wij van een midweek - vakantie in Zeeland. We besloten om op de terugweg eindelijk eens Kinderdijk aan te doen. Daar moet iedere rechtgeaarde Nederlander toch zijn geweest. Negentien watermolens bij elkaar om, in drie trappen, het water de polder uit te pompen. Uniek in de wereld en daarom terecht vermeld op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
Voor ons als 60 plussers de hoogste tijd om die culturele verplichting in te lossen.

Kinderdijk is rond 750 na Christus ontstaan. Een woest, moerassing en onbewoonbaar gebied. De omringende rivieren traden regelmatig uit hun oevers en zorgden ervoor dat alles onder water kwam te staan. De geschiedenis daarna wordt gevuld door de voortdurende strijd tegen het hoge water.

Kinderdijk ligt in de Alblasserwaard. Dat is een is een landstreek in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het is een laaggelegen en dunbevolkt gebied dat wordt omsloten door rivieren en kanalen. De Alblasserwaard wordt doorsneden door sloten, vaarten en een tweetal kleine riviertjes: de Alblas en de Giessen.
En in de laagste, westelijke punt van de Alblasserwaard vindt u het dorp Kinderdijk, waar 19 authentieke, iconische windmolens het polderlandschap sieren…

Wij geven via de bijgevoegde foto's een redelijk duidelijk overzicht van deze molens. Er is één molen opengesteld en die fungeert als museum om de historie door te geven. 
Het interieur werkt daaraan mee. (collage)

Kom naar Kinderdijk
kom en verrijk
uw kennis en cultuur
van ons land
van Nederland.

Foto's : G. Pape - Wichers
Tekst  : G. Pape