Nederland Waterland


Nederland
wassend waterland
door water, slib en zand
aangevoerd door sterke stromen
kan nieuw land stromend tot wording komen
opstuivend zand op het strand verhoogt de duinen
ons land ontvangt zo haar natuurlijke en gewenste veiligheid
van opgewaaide duinen en achter opgehoogde en versterkte dijken
tegen storm en stijgend water beschermd; de dijken mogen zeker niet bezwijken.
toch vestigen mensen zich daar en bouwen in het vaste vertrouwen van waterveiligheid.

Nederland
wassend waterland
is aan haar veiligheid gehecht
maar ook voortdurend in gevecht
met regen, wind en de overlast van water
ons land met enige regelmaat door stormen geplaagd
als Nederland weer eens door 't water ernstig wordt belaagd
dan schreeuwt men om actie, die noodzakelijk is en onvermijdelijk
want heel Nederland houdt graag het vage lijf en beide voeten droog
en kijkt daarbij, als een pronkende pauw, gepast maar toch heel trots omhoog

Ootmoedig bidden wij tot God
in 't verwachtingsvol vertrouwen
dat onze kusten en de dijken,
het om Zijn Naams Wil,
het nog maar weer eens zullen hou'en.

Zo leven wij in Nederland
door Gods hand
dan wel bewaard
en voor alle rampspoed
van een watersnood…….
nog maar weer eens
gelukkig genadig gespaard.

(Gert Pape)

Vrijheid,blijheid en het politieke machtspel


Leven met elkaar in 't vredig Nederland.
't Land binnen Europa, dat van alle kant
genoemd, geroemd wordt als goed en ò zo tolerant!

Met een ware vluchteling is Nederland begaan,
biedt wettig verblijf en gratis woonruimte aan,
voor wie de toelatingseis en  - toets doorstaan;
dat geldt voor alle vreemdelingen en culturen.

Landgrenzen bestaan wel maar zijn opengezet:
vrij internationaal verkeer, geregeld bij Europese wet.
Velen hebben er naar verlangd en naar gestreefd,
het thans bestaande feit: "Leve de Europese eenheid".

Maar………ja…….
mensen, meningen en die van landen meanderen
en veranderen van visie op voorspoed en geluk;
egoïsme en nationalisme laakt de Europese druk. 

Aan 't heilig Europa wordt nog immer getimmerd en verbouwd
maar menig Europeaan meent momenteel heel onomwonden,
dat het vertrouwen in de Europese eenheid is geschonden.
Veel onbegrepen wetgeving, financiële ondersteuningen en - injecties,
de geldsmijterij van die Europese regentenkliek maken hen zo ziek, 
dat het Europa door hen, voor eens en altijd, wordt gewantrouwd.

Elk land  heeft nu wel z'n eigen politieke eendagsvlieg
een grote bek met veel onparlementair geschreeuw en retoriek;  
hele volksstammen lopen maar achter die populisten aan,
ontvankelijk daarvoor door onmacht, onwil en eigen frustratie
vereren ze soms met (verbaal) geweld hun zo verheven politieke held
……… totdat die ene dag (of dagen) van die beperkte held,
ook zijn geteld en hij geheel onbewogen 
zonder enig meedogen zelf wordt geofferd en geveld.


En dan…….. 
vraag niet hoe het kan…………
dan begint het hele verhaal….
…… gewoon weer vooran…..
……het politieke machtspel !

Bijen en brood op de plank

Zwaar beladen met heel veel aan geel gewicht
aan beide zijden evenveel voor 't gemak van 't evenwicht
driest dronken badend van 't vele gele stuifmeel 
weldadig en volledig verzadigd , 't wordt hem nooit te veel
hij volgt gewoon zijn levensopdracht, instinct, ja zijn natuur
zich daarvan wel bewust, elk van zijn  gegeven bijenuur.

Heden zijn wij met die bij dan toch wel zo blij
want dankzij zijn kruisbestuiving leven wij
een dankbaar en nooit begrepen ding
door de grote Creator voor ons
weggelegd in zijn boeiende schepping.


20170704 over de Engbertsdijksvenen en de Groene Wereld
Over een echte welig groeiende "Groene Wereld" gesproken.....
daar heb ik mijn groenzoekend hoofd nog nooit over gebroken
niet oeverloos hoeven te speuren in één of ander mooi groen boek
want die groene wereld ligt zo maar groots en gratis bij ons om de hoek.
In volle glorie ligt hij daar mateloos mooi voor een ieder kant en klaar
in de "Engbertsdijksvenen" heel uitnodigend en gastvrij heel dichtbij.
Maak dan maar een frisse start met heel jouw natuurminnend  hart 

om te beginnen bij "het Huisken" te Kloosterhaar.