20170329 OVER EEN PYRENEESE BERGHOND, SCHAPEN EN WOLVEN

In - en bij de schaapskooi van het Twilhaar loopt een groot deel van de kudde van André Kühn, een Duitse schaapherder, die samenwerkt met het SBB en Natuurmonumenten. Momenteel telt zijn hele kudde ruim 1200 schapen, verdeeld over enkele schaapskooien. Hij vertelt, dat er nu al 400 lammetjes zijn geboren.

Kühn met zijn kudden hebben we aangetroffen in het Wierdense Veld, het Twilhaar (Nijverdal ) en de Sprengenberg (Haarle) en de Engbertsdijksvenen (Twenterand)
De verschijning van Kühn is het bekende plaatje, zoals dat opdoemt uit oude kinderboeken, met zijn stok (staf) typische kledij, hoed en herdersattributen. Hij vertolkt zo, met zijn kudde dolend over wijde heidevlakten, één en al nostalgie en geschiedenis.

Tussen de schapen zag ik opeens een grote Pyrenese berghond. Hij heeft een goede schutkleur en liggend tussen de schapen, was hij mij eerst helemaal niet opgevallen. Deze grote massieve hond met de uitstraling van een trouwe lobbes, viel mij pas op toen hij overeind kwam en op zijn hoge poten, boven de schapen uit torent. De schapen zijn aan hem gewend. Schaapherder Kühn vertelde, dat in zuidelijke landen dit hondenras wordt gehouden tegen de wolven. Hij zegt in Nederland de enige herder te zijn die gebruik maakt van een Pyrenese berghond.

De Pyreneese Herdershond heeft een natuurlijke aanleg voor het werken met schapen. Hij gebruikt daarvoor zijn "stem" (het blaffen) Tijdens dat blaffen neemt hij een indrukwekkende houding aan. Zijn geblaf en zijn fiere houding en onverschrokkenheid moet in het onherbergzame gebied wolven op een afstand houden. Hij is zodoende erg effectief gebleken in deze gebieden

Voor Kühn is het geen vraag maar een vaststaand feit, dat de wolven hier òòk zullen komen. Gebieden zoals o.a. de Sallandse Heuvelrug e.a. lenen zich daar volgens hem wel voor. Hij vind het maar een moeilijke zaak om instanties hiervan te overtuigen.
Hij heeft de wolven zelf al gezien in Duitsland en verhaalt van een slachting die wolven hebben aangericht onder de herten/ reeën. "Das war eine Katastrofe, überall lagen tote Tiere".

Op de website van NDR.de van 7 maart 2017 is te lezen, dat er een nieuwe roedel wolven is gezien in het natuurgebied van de Lüneburger Heide. Foto's zijn als bewijs toegevoegd. Het gaat hier om waarschijnlijk twee volwassen en drie jongere dieren.
Volgens "VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide " zouden er nu extra maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de schaapskudden, die voor het landbouwkundig onderhoud van dat natuurgebied absoluut nodig worden geacht.

Wolven in Nederland spreekt nog maar weinig tot de verbeelding van mensen. Mooie verhalen uit de tijd van Roodkapje. Het zou jammer zijn wanneer men zich pas achteraf, door feitelijke gevallen van aangetroffen "schade" laat overtuigen.
Erkenning van dat feit en welk beleid en maatregelen er genomen moeten worden is een politiek verhaal . "Regeren is vooruit zien".

Adders in de natuur

De adders liggen zich weet lekker op te warmen in de zon.
Engbertsdijksvenen - Twenterand.20170315 vandaag Tweede Kamer verkiezing 2017De Nederlandse hedendaagse tijd 
kenmerkt zich door politieke ontevredenheid,
de hoge heren van het parlement, 
het zo geheten Haagse establishment,
voelt zich door het stemgerechtigd volkssegment
nog maar weinig begrepen en erkend.

De nobele hoge Haagse politiek 

raakt onderling steeds meer verhard
nogal spreekwoordelijk Babylonisch verward, 
en hoe onfatsoenlijk, flatteus en ziek
blijven zij elkaar de politieke kast uitkeren 
en in de strijd om de kiezersgunst, 
 steeds meer en schamperend schofferen.

en ondanks , dat …….

zij zich voor een goede verhouding
met haar eigen volk beijvert 
raakt het politieke Nederland 
steeds verder van haar kiezer verwijderd.

Dat is een feit en niet alleen in Nederland 

maar zien we ook in menig ander Europees land. 
De macht moet weer terug naar het volk,
predikt een politiek - profeet of populistische tolk
aan ontevreden en nog onbegrijpende politieke leken.

Over de verwachting van een nieuw gekozen parlement 

kan niemand nu nog echt iets heel concreets vertellen,
valt ook voor gerenommeerde onderzoeksbureaus 
maar uiterst moeizaam exact te voorspellen.

Vandaag (15 maart) kan elke kiesgerechtigde zich uitspreken 

door wie het land volgens hem moet worden bestuurd
maar opgelet want om het land te kunnen regeren
moet je wel veel kennis hebben, kunnen debatteren 
en vooral frivool verbaal flink kunnen presteren.

Elke stemgerechtigde burger vanaf 18 en meer jaar

wordt geacht weloverwogen te stemmen, dat is klaar.
Maar lang niet iedereen is zich van die ernst bewust
of met een minimaal vereiste politieke kennis toegerust.

We zijn overgeleverd aan een ontembare gesteldheid

van uitingen van stemmingmakende politieke onbesuisdheid
door schreeuwers met hun ongecontroleerde kreten en leuzen
van minder sociale teksten en onmenselijke keuzen.

Zulke uitingen van puur populistisch sentiment,

is zo maar uit Amerika overgewaaid 
en wordt ook hier veel lof toegezwaaid
Dat sentiment is op de politieke en woelige baren
naar Nederland en Europa komen overvaren.

Ik hoop, dat vandaag de verkiezingen uiteindelijk toch leidt

tot die vanouds bekende typische Nederlandse nuchterheid;
dat sentiment, dat zorgt voor een degelijke en eerlijke vent,
als een door de burgers algemeen erkende minister-president
en …………..…niet zo'n Amerikaans ongeleid projectiel
die bijt ons en Europa straks nog in onze Achilleshiel.

© Gert Pape


2070307 de Groene Specht laat zich horen


I
edere morgen, altijd even over zeven
nog verborgen meldt hij zich metaal hard
het moment waarop ik dan mijn zoeken start
en na even priemend en aandachtig turen
zie ik hem zitten, in de boom bij onze buren

Maar ik heb nu toch al moeten leren

gezien het nog schemerachtig moment,
dat hij haast onmogelijk is te fotograferen
ik ben daardoor toch wel enigszins ontstemd.

Maar om mij en u weer wat vrolijk te stellen

kan ik u hierbij blijmoedig vertellen
dat ik zijn opa ook nog persoonlijk ken
in onze tuin, al hangend aan een boom
in een mooi kiekje waarmee ik u dan nu verwen..
en oh.ja....
eh... is het misschien dan niet zijn opa
dan is het vast en zeker wel zijn oom.
(foto juli 2015)