20170329 OVER EEN PYRENEESE BERGHOND, SCHAPEN EN WOLVEN

In - en bij de schaapskooi van het Twilhaar loopt een groot deel van de kudde van André Kühn, een Duitse schaapherder, die samenwerkt met het SBB en Natuurmonumenten. Momenteel telt zijn hele kudde ruim 1200 schapen, verdeeld over enkele schaapskooien. Hij vertelt, dat er nu al 400 lammetjes zijn geboren.

Kühn met zijn kudden hebben we aangetroffen in het Wierdense Veld, het Twilhaar (Nijverdal ) en de Sprengenberg (Haarle) en de Engbertsdijksvenen (Twenterand)
De verschijning van Kühn is het bekende plaatje, zoals dat opdoemt uit oude kinderboeken, met zijn stok (staf) typische kledij, hoed en herdersattributen. Hij vertolkt zo, met zijn kudde dolend over wijde heidevlakten, één en al nostalgie en geschiedenis.

Tussen de schapen zag ik opeens een grote Pyrenese berghond. Hij heeft een goede schutkleur en liggend tussen de schapen, was hij mij eerst helemaal niet opgevallen. Deze grote massieve hond met de uitstraling van een trouwe lobbes, viel mij pas op toen hij overeind kwam en op zijn hoge poten, boven de schapen uit torent. De schapen zijn aan hem gewend. Schaapherder Kühn vertelde, dat in zuidelijke landen dit hondenras wordt gehouden tegen de wolven. Hij zegt in Nederland de enige herder te zijn die gebruik maakt van een Pyrenese berghond.

De Pyreneese Herdershond heeft een natuurlijke aanleg voor het werken met schapen. Hij gebruikt daarvoor zijn "stem" (het blaffen) Tijdens dat blaffen neemt hij een indrukwekkende houding aan. Zijn geblaf en zijn fiere houding en onverschrokkenheid moet in het onherbergzame gebied wolven op een afstand houden. Hij is zodoende erg effectief gebleken in deze gebieden

Voor Kühn is het geen vraag maar een vaststaand feit, dat de wolven hier òòk zullen komen. Gebieden zoals o.a. de Sallandse Heuvelrug e.a. lenen zich daar volgens hem wel voor. Hij vind het maar een moeilijke zaak om instanties hiervan te overtuigen.
Hij heeft de wolven zelf al gezien in Duitsland en verhaalt van een slachting die wolven hebben aangericht onder de herten/ reeën. "Das war eine Katastrofe, überall lagen tote Tiere".

Op de website van NDR.de van 7 maart 2017 is te lezen, dat er een nieuwe roedel wolven is gezien in het natuurgebied van de Lüneburger Heide. Foto's zijn als bewijs toegevoegd. Het gaat hier om waarschijnlijk twee volwassen en drie jongere dieren.
Volgens "VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide " zouden er nu extra maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van de schaapskudden, die voor het landbouwkundig onderhoud van dat natuurgebied absoluut nodig worden geacht.

Wolven in Nederland spreekt nog maar weinig tot de verbeelding van mensen. Mooie verhalen uit de tijd van Roodkapje. Het zou jammer zijn wanneer men zich pas achteraf, door feitelijke gevallen van aangetroffen "schade" laat overtuigen.
Erkenning van dat feit en welk beleid en maatregelen er genomen moeten worden is een politiek verhaal . "Regeren is vooruit zien".