20180319 Moederschap - levenstaak van mijn moeder

Vandaag is het precies 67 jaar geleden,
dat ik deze wereld ben binnengetreden
en hartstochtelijk met sterk verlangen
dankbaar door mijn moeder ontvangen.

Het was mijn toegewijde moeder,
die op een leeftijd van wel 42 jaar,
al barende daar nog eens vol van genoot
maar na mij nu toch echt haar moederschoot afsloot.

Mijn moeder koesterde altoos die stille hunkering
naar herbeleving van nog maar eens een boreling.
Ik was daarvan dé dankbare bevestiging.

In mijn vrije blije prille kinderjaren
heb ik altijd haar liefde mogen ervaren,
met haar krachtige en zo zachte armen
wist zij mijn leven behaaglijk te verwarmen;
werd mijn lijf zo stijf en strak geknuffeld,
ja, welhaast liefdevol geplet,
in opeisende moederliefde,
die voor mij gold als was het wet.

Uit een nabije en mij zeer bekende bron
werd mij vele jaren later ongepast bekend:
'k was een ongelukje, 'k was niet heus gepland,
'k geloof 't niet, nooit heb ik daarvan iets gemerkt,
'k werd als jongste van de zes, juist danig verwend.

Ik ben in de leer van 't enig juiste goede leven
heel degelijk en goed christ' lijk opgevoed
mijn moeder wist heel precies hoe dat juist moet.

Langs niet nader uitgelegde vaste lijnen
werden lokale zeden en strenge kerkelijke traditie
als een onbeschreven wet, zo streng gehanteerd,
werd mij dagelijks, nooit wedersproken geleerd.

De schoolse kennis van mijn ma op deez' aard
heeft zij in 8 klassen lagere school bijeen vergaard
voor haar leven was dat voldoende om te weten,
en van die lokale een kerkelijke zeden
heeft zij zich ruim voldoende gekweten.

Voortdurend werd die visie op ons toegepast
moderne tijden waren ongepast,
gaven immers alleen maar overlast.

De kinderen groeiden haar in kennis en verstand voorbij
steevast handhaafde zij haar stugge traditionele livrei.
Voor haar denken was de wereld al voldoende groot
dan de afstand, die de fiets haar zelftrappend bood.

Zo intens gedreven en in haar moederrol begaan
kon zij haar kinderen maar erg moeilijk laten gaan
Een harde les voor haar en tenslotte ook ten spijt,
zij raakte toch haar controle over de kinderen kwijt.

Vijf van de zes hebben de ouderlijke stal verlaten
om hun leven naar eigen inzichten in te kunnen richten
maar namen wel als basis, wat moeder hen had geleerd
Daarin wordt moeder iedere dag nog dankbaar geëerd.

Zij heeft haar levenstaak "het moederschap"volbracht!

Hij lijkt zo aardig op de TV, de nieuwe keizer van China…..

Onze koning kan het goed met hem vinden. Mannen die elkaar respecteren op het menselijke vlak en zo af en toe, voor het oog van de toekijkende wereld, even bij elkaar op de koffie komen.
Oogstrelend public relationship.

Een correct geklede man, strak in een westers pak met das en altijd die ondoorgrondelijke glimlach op zijn gezicht. Hij is machtig man en hij heeft voor zijn land China en de wereld een duidelijk plan, dat hij presenteert in zijn "Nieuwe Gedachte" van Xi Jinping. "We moeten ons ontdoen van alle virussen die de partij uithollen" Nou, dat zegt genoeg over deze vriendelijke meneer. Deze keer heeft het Rode Boekje van Mao gewoon een andere kleur.

De Noorse politicoloog omschrijft zijn leiderschap als het perfecte dictatorschap.
Samen met Vladimir Poetin zijn ze beiden uit op de vorming van een absolute wereldmacht en daarin, lieve mensen, is geen ruimte voor echte persoonlijke vrijheid. Een wereld waarin alles en iedereen gecontroleerd wordt. Ook de sociale media wordt aan banden gelegd. Ja, hij is heel erg aardig en heel vriendelijk en hij wil inderdaad het beste voor de mensen maar alleen als jij doet wat hij zegt.

En hoe staat het met ons, het Westen, onze Atlantische machtige tegenhanger?
Ja, wij hebben onze eigen clown uit die machtige Verenigde Staten, die het niveau van Pipo nog niet haalt. ……. sapperde…… sapperde…..flap …ja, ja,maar….dat is voorwaar geen grap!
Deze nietszeggende clowneske man zit op zijn zelf zo ingenomen ivoren troon.
Voor het westen is hij een ware blamage en verricht zo vaak verbale politieke ravage.

Elk weldenkend mens heeft thans nu wel de wens om onze westerse tegenhanger in te ruilen voor een degelijke en uit het goede hout gesneden vervanger. Een charismatisch man die deze huidige komische malloot maar gauw van zijn ivoren troon stoot.

En hoe dat moet gebeuren?
Ja , dat moet Pipo nog even aan de binnenkant van zijn ogen bekijken.
Maar als u het niet erg vind, ik ga over tot de orde van de dag.
Mijn vrouw is vandaag jarig.
Mijn keizerin, die heeft het beste voor met mij en ook nog voor de heeeeele wereld! 

© Gert Pape

Kramsvogel


Kramsvogels doen  zich te goed aan vruchten van een malusboom.

20180220 generatiekloof ?


De jeugd van tegenwoordig
is niet van gisteren,
kijkt kritisch naar het verleden
uitdagend naar het heden
is hoopvol over de toekomst!

"Wie de jeugd heeft……heeft de toekomst!"

Arbeiden - werken is voor de sterken
kennis vermeerderen en studeren
is voor de wat meer geleerde heren.

Jeugdigen bouwen aan hun carrière
vinden ouderenvisie vaak een barrière.
Voor een eigen plek in de maatschappij
zetten zij die meningen van ouderen opzij.

Zij vinden die visie vaak ouderwets verkeerd.
Zij gaan er dan wel makkelijk aan voorbij,
dat hun eigen kennis, althans door hen beweerd,
hen juist nu door die ouderen is geleerd.

"Kennis maakt macht!"

De hedendaagse maatschappij
is met een creatieve jeugd gediend
die met verfrissend en een nieuw elan
voortbouwt op dat alreeds oude plan;
wat van hun ouders en van hun senioren
zeer zeker het nodige respect verdiend.

"Samenwerking" 


Samenwerking tussen de jongere en oudere generatie
is niet onderhevig aan een glijdende inflatie.
Jong en oud gaan zo hand in hand
en bouwen samen aan de economie
van ons utopisch sterke Nederland.

20180211 over kaalslag en waterstand in de EngbertsdijksvenenWee u, gij minnaars der natuur,
zie en aanschouw de verwoesting
van boeiend gretig groeiend groen.

Het snoeimes rust niet, bijlslagen klinken luid
en verkondigen het verstorend geluid
van hun verwoestende vernietiging  
tot ver buiten haar eigen omgeving uit.

Zagen gaan te keer, takken vallen neer
spaanders vliegen in het rond
struiken en andere houtopstallen,
liggen verslagen en versnipperd op de grond.

Vogels, zijn verschrikt en vreselijk verstoord
ongewild uit hun territorium verdreven;
waar men gisteren nog groeiend groen ontwaarde
aanschouwt men nu een volslagen lege kale aarde.

Allerlei ongewenste gassen en de CO2 uitstoot
zijn de factoren die een onstuimige groei vergroot.
De kaalslag zal zijn nut en goede bedoeling wel hebben
maar ik kan daar geen enkel behagen in scheppen.

Waarom dan dit, wat is er aan de hand?
Door bestuurders en natuurkundigen
toegerust  met kennis en met macht
wordt dit echter strikt noodzakelijk geacht
voor het beheersen van de juiste waterstand.

Instandhouding van het groeiend hoogveen
een laatste restje van eens wel zeven meter dik
dat afgestoken en verbrand gedurende anderhalve eeuw
….in warmte werd omgezet maar wel voorgoed verdween.    

©  Gert Pape