nostalgie 50-60 jaren en het ouderwets verkneukelen

Boeren zijn voor een goede oogst afhankelijk van omstandigheden waar ze geen invloed op hebben: het weer! Het weer is een ongrijpbaar fenomeen. Na een lange zomer, waarschijnlijk de warmste ooit gemeten, zijn we nu benieuwd wat de winter ons zal brengen.

Daar heb ik de Alkmaarder Almanak maar niet op geraadpleegd. Dat fabuleuze mysterieuze boekje verscheen vroeger steevast ieder jaar bij ons thuis en was in die tijd op menig goedgelovig Vjeans adres van boer tot moestuinhouder te vinden. Dat boekje deed/doet op basis van natuurverschijnselen en boerenwijsheden allerlei kalenderaanbevelingen voor verwachtingsvolle oogsten en gaf nota bene een weersvoorspelling voor de komende winter. Ook werden er van die simpele natuurkrachtige huismiddeltjes ( kruiden en drankjes) aangeprezen als probaat redmiddel tegen allerlei fysieke ongeneugten. Ik keek er zelf niet in. Ik huldigde ongezien meer de ontnuchterende tegenhanger, bekend onder de titel: "almanak, leugenzak".

Mijn moeder vond dat boekje wel leuk. Ze geloofde er natuurlijk niet in….. ja maar…toch….!

Nee, het was voor haar een mooie aanleiding tot het onder alle omstandigheden acceptabele gespreksonderwerp in onze kruidenierszaak, namelijk: "het weer". En of er misschien een strenge winter komt of hoe de aardappels er bij staan, over aardappelziekte en of er al Colorado kevers op de pieperstruiken zijn gezien.

En als om 11.00 uur de "kaikklokke hef e-luud" dan drong dat geluid nog door tot in de winkel en wist men al heel gauw "wei as t'r noe wier dood is".

De informatieve nieuwsfunctie via de winkel van dat stille gebeier en van andere dorpse nieuwsfeiten was in die jaren 50-60 veel sneller dan de actuele berichtgeving van de "Almelose kroante". (Dagblad van het Oosten)

In onze winter - kinderjaren gingen wij als het erg koud was en hard gevroren had, 's morgens vroeg snel naar beneden. Ma was dan al druk doende de kachel op te porren. Eerst vuur maken met aanmaakturf en daarna gingen er eierkolen boven op. Dat gaf aan de voorzijde een weldadige stralingswarmte van een (g)loeiende kachel terwijl aan de achterzijde er nog een verdwaalde koude rilling over je rug liep. We kregen een warm kopje thee en soms ging er ook wel eens een lepeltje honing bij in.

Die turf kwam, in die jaren vijftig, nog voor de ruilverkaveling, van de broer van de buurvrouw die een stuk grond had waar turf gestoken werd. Vaag herinner ik mij, dat ik eens mee mocht turf halen. We gingen met een geleende ouderwetse houten boerenwagen. Zo'n wagen met houten wielen met en ijzeren banden daar omheen. De wagen werd volgeladen met een flinke kop d'r op en huiswaarts getrokken. Thuis werd het "tjörfhôk" er tot de nok toe mee gevuld. Dat was voldoende voorraad voor één strenge winter.

En als het 's nachts hard gevroren had, waarbij er soms rijp op de dekens zat, dan verkneukelden we ons beneden lekker om dat warme keukenfornuis. En dan kon het zo maar eens gebeuren, dat ma vertelde over de oorlogstijd of over vroegere strenge winters, zoals bijvoorbeeld die van '43 en '44.

En als zij vertelde, dan hing ik aan haar lippen!20181101 Spoorboekje voor het leven


De wereld  draait maar door en door
en iedereen zoekt daarbij zijn eigen spoor,
speurend waarlangs zijn eigen treintje zal moeten rijden,
voor de juiste koers die hem naar zijn eindbestemming moet leiden.

Om al gaande onderweg de juiste routeweg te snappen
moet men soms ongewild heel onverwachts overstappen;
door die routewijziging raakt het doel even verder uit 't zicht
de reiziger twijfelt en raakt dan wat uit zijn geestelijk evenwicht.

Blokkades of andere  versperringen moeten hem leren
daar heel alert, correct en toch zo kundig op te reageren.
Hij leert aldus onbekende en nieuwe wegen te ontdekken
die hem uitdagen en alle dagen tot verwondering  wekken.

Vele wegen, zo zegt men dan, die leiden naar Rome.
Ja! 't  is wel bekend met welk gemak je daar kunt komen.
Nee! niet Rome maar de hemel is mijn uitnemend en ultieme doel
dat  ik met heel mijn wezen in mijn leven volg, ervaar en voel.

De grote vraag is, als ik mij niet vergis…..
in welk spoorboekje , zoek je?

In de bijbel wordt breed barmhartig zo ruimhartig uitgelegd
hoe voor dat traject het spoornet en de rails reeds zijn gelegd.
Jezus zelf gaf aan zijn Vader gehoor en volgde trouw dat spoor
maakte zo ruimbaan waarlangs ook onze levenstrein mag gaan.

Veel mensen zoeken niet en leiden vrij, blij en ongestoord
het leven zoals het komt;  zoals hen dat zelf het meest bekoort
Zij verkondigen en huldigen strikt de God is dood theorie
zij hebben totaal niets op met een hen beperkende theologie.

Met lede ogen zie ik aan hoe Nederland, eens een christelijke natie
teloor gaat aan de leegheid van een woekerende secularisatie
God heeft men niet nodig en de kerk is volgens hen overbodig
geen godsdienstig  gezemel, hun eigen leven verheffen zij tot hemel;

Maar zij die geloven in de Goede God van de hemel en de aarde,
voor hen heeft het geloof zeker een driedimensionale waarde
want God, zijn Zoon en Geest maakt hun leven allermeest tot een feest
dat verder gaat, het houdt nooit op, de dood is voor hen voorwaar geen stop
want in moeiten en door zorgen heen laat Christus hen nooit alleen,
zo bereiken  zij uiteindelijk, dankzij Christus die overwon…..
hun ultieme doel en eindstation….
de HEMEL…….!


20181016 ds. Brunson weer vrij


De Amerikaanse ds. Brunson is 2 uur nadat hij weer voet op Amerikaanse bodem heeft gezet  al van harte verwelkomd door  president Trump.  Brunson is vrij en mede dankzij de persoonlijke inspanningen van Trump . En dat wil hij weten ook. Voor het oog van de wereld bedankte Trump nu Erdogan voor zijn hulp en hij loofde de Turkse rechtspraak die zich in alle onafhankelijkheid  voor de invrijheidstelling  van Brunson had uitgesproken. Wat een slap geleuter en bezijden de werkelijke waarheid.

De financieel economische sancties die Trump aan Turkije had opgelegd waren redenen voor Erdogan tot die vrijlating. En die onafhankelijkheid van de Turkse rechtspraak is ook een wassen neus, die moet gewoon buigen voor de wil van Erdogan.

Roerend was het wel hoe Brunson voor Amerika en Trump bad, die er kennelijk door verrast werd.

Nee, dit was de uitkomst van de strijd van twee kopstukken waarvan het succes geheel buiten de werkelijke redenen om door Trump werd uitgebuit in een tactisch geregisseerde publiciteitstunt.  Ja, je moet wat doen om je belabberde imago wat op te poetsen.

En hoe wordt dit nu alles openbaar in de media? Ook daar wordt je geacht tussen de regels door te lezen om de werkelijke waarheid te ontdekken (of zelf invullen).
Wat is nu "recht"?  Als oud diender heb ik in de praktijk wel geleerd, dat recht niet altijd is zoals het  er staat maar hoe het toegepast wordt.
Politiek  en publiciteit, verbloemen,  vervuilen of verzachten vaak de werkelijke waarheid!

20181016 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

Ieder mens leeft zich van harte en uitbundig uit
op zijn eigen cimbaal, zijn citer of zijn trom of fluit,
met zijn allen produceren  we weliswaar zo heel gewoon
een kakofonie aan geluid, fraai en toch zo heel verschillend van toon.

Raakt de keuze van iemand anders lied je misschien  niet,
als jij in het verhaal van 't lied daar helemaal niets in ziet,
vindt jij de samenhang tussen tekst en muziek nogal raar?
die ander wordt bij jou enig gebrek aan inlevingsvermogen gewaar.

De één is nu eenmaal royaal en ruimhartig ritmisch ingesteld
terwijl de ander kwijlt als 't verhaal zo mooi melodisch wordt verteld.
Die volheid  van de samenhang van teksten  en van klare klanken
is mede aan de veelkleurigheid aan gevoelens van de mens te danken.

Zo produceren we allemaal
permanent en energiek
alledaags onze eigen levensmuziek.

Ik sluit me op in de besloten wereld van mijn koptelefoon
luisterend naar lieflijke liedjes waar ik mijzelf dan mee beloon.
Muziek is pas echt als het mij oprecht en diep van binnen raakt
en bewogen springen dan  zo maar spontaan de tranen in mijn ogen
mijn lijf schudt, rilt en trilt en het begint van binnenuit te beven
en ongeremd laat ik mij in mijn gevoel zo lekker ver weg zweven

In muziek vind ik mijn rust
en elke dag laat ik mij wel even
door de muziek mee zweven
op de tonen van het leven.

© Gert Pape

20181008 METOO beweging


Een mens, slechts op uiterlijk vertoon beschouwd
heeft al gauw een redelijke reputatie opgebouwd.
Echter zelfs de meest primitieve gedachten
kan men wel bij een enkeling verwachten.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag
al dan niet door misbruik van gezag
wordt de mensheid dan toch nog gewaar,  
door de METOO beweging bevrijdend openbaar

              Het staat buiten alle kijf
              van iemand anders lijf, 
              blijf je, niet gewenst, 
              vanaf!

De wetenschap, de politiek en de kerk
zijn toonbeelden van de maatschappij,
maar intern, tot in de allerhoogste kern
is er soms een kwade geest aan 't werk.

Daar zet men schandelijk en heel  banaal
zomaar haar zedelijke normen en moraal
van het algemeen burgerlijk fatsoen opzij
't respect voor vrouw en minderjarige bewust bedekt

Als de pijlers onder de maatschappij
hebben zij hun eer en aanzien verworven
die door de schanddaad van één enkele onverlaat 
zo maar totaal  kan worden bedorven.

Het aanzien veler instanties is hierdoor terecht geschaad
door dit welgeweten maar zo heimelijk stil gezwegen kwaad.

               Het staat buiten alle kijf
               van iemand  anders lijf, 
               blijf je, niet gewenst, 
               …….vanaf!

Man en vrouw,
biologisch zo heel verschillend van aard
zijn onvermijdbaar op elkaar aangewezen
voor het doorgeven van het menselijk leven
en in elkaar vervlochten en verweven
wordt er eensgezind heel intens bemind
en oprecht de ware liefde bedreven.

Veel roemrijke instanties en dat in vele landen
zijn nu roemrucht, ze hebben al lang geen schone handen.
Wellust, bedreven  tegen de zin van een ander in
is echt ongehoord en dient te worden opgespoord

Door de METOO wordt zo menig gevierde held
uiteindelijk terecht toch nog aan de kaak gesteld
en wordt tot slot  zijn oordeel geveld
want…..

              het staat nu eenmaal absoluut buiten alle kijf
              van iemand anders lijf, 
              blijf je, indien niet gewenst, 
              vanaf…..
              zo niet dan volgt 
              er ontegenzeggelijk ….
              terecht STRAF!