vrijdag 17 maart 2017

Adders in de natuur

De adders liggen zich weet lekker op te warmen in de zon.
Engbertsdijksvenen - Twenterand.woensdag 15 maart 2017

dinsdag 14 maart 2017

20170315 vandaag Tweede Kamer verkiezing 2017De Nederlandse hedendaagse tijd 
kenmerkt zich door politieke ontevredenheid,
de hoge heren van het parlement, 
het zo geheten Haagse establishment,
voelt zich door het stemgerechtigd volkssegment
nog maar weinig begrepen en erkend.

De nobele hoge Haagse politiek 
raakt onderling steeds meer verhard
nogal spreekwoordelijk Babylonisch verward, 
en hoe onfatsoenlijk, flatteus en ziek
blijven zij elkaar de politieke kast uitkeren 
en in de strijd om de kiezersgunst, 
 steeds meer en schamperend schofferen.

en ondanks , dat …….
zij zich voor een goede verhouding
met haar eigen volk beijvert 
raakt het politieke Nederland 
steeds verder van haar kiezer verwijderd.

Dat is een feit en niet alleen in Nederland 
maar zien we ook in menig ander Europees land. 
De macht moet weer terug naar het volk,
predikt een politiek - profeet of populistische tolk
aan ontevreden en nog onbegrijpende politieke leken.

Over de verwachting van een nieuw gekozen parlement 
kan niemand nu nog echt iets heel concreets vertellen,
valt ook voor gerenommeerde onderzoeksbureaus 
maar uiterst moeizaam exact te voorspellen.

Vandaag (15 maart) kan elke kiesgerechtigde zich uitspreken 
door wie het land volgens hem moet worden bestuurd
maar opgelet want om het land te kunnen regeren
moet je wel veel kennis hebben, kunnen debatteren 
en vooral frivool verbaal flink kunnen presteren.

Elke stemgerechtigde burger vanaf 18 en meer jaar
wordt geacht weloverwogen te stemmen, dat is klaar.
Maar lang niet iedereen is zich van die ernst bewust
of met een minimaal vereiste politieke kennis toegerust.

We zijn overgeleverd aan een ontembare gesteldheid
van uitingen van stemmingmakende politieke onbesuisdheid
door schreeuwers met hun ongecontroleerde kreten en leuzen
van minder sociale teksten en onmenselijke keuzen.

Zulke uitingen van puur populistisch sentiment,
is zo maar uit Amerika overgewaaid 
en wordt ook hier veel lof toegezwaaid
Dat sentiment is op de politieke en woelige baren
naar Nederland en Europa komen overvaren.

Ik hoop, dat vandaag de verkiezingen uiteindelijk toch leidt
tot die vanouds bekende typische Nederlandse nuchterheid;
dat sentiment, dat zorgt voor een degelijke en eerlijke vent,
als een door de burgers algemeen erkende minister-president
en …………..…niet zo'n Amerikaans ongeleid projectiel
die bijt ons en Europa straks nog in onze Achilleshiel.

© Gert Pape

donderdag 9 maart 2017

2070307 de Groene Specht laat zich horen


I
edere morgen, altijd even over zeven
nog verborgen meldt hij zich metaal hard
het moment waarop ik dan mijn zoeken start
en na even priemend en aandachtig turen
zie ik hem zitten, in de boom bij onze buren

Maar ik heb nu toch al moeten leren

gezien het nog schemerachtig moment,
dat hij haast onmogelijk is te fotograferen
ik ben daardoor toch wel enigszins ontstemd.

Maar om mij en u weer wat vrolijk te stellen

kan ik u hierbij blijmoedig vertellen
dat ik zijn opa ook nog persoonlijk ken
in onze tuin, al hangend aan een boom
in een mooi kiekje waarmee ik u dan nu verwen..
en oh.ja....
eh... is het misschien dan niet zijn opa
dan is het vast en zeker wel zijn oom.
(foto juli 2015)