20160804 de Amerikaanse verkiezingsstrijd


In Amerika woedt momenteel een verkiezingsstrijd
waaraan in media menig artikel wordt gewijd
wilt u weten waar u daarvoor moet wezen?
't staat o.a. ook in het ND te lezen.

De hele wereld houdt 't angstvallig in de gaten;
de presidentsverkiezing in de Amerikaanse Staten,
krachtige monologen en uitbundige betogen
dreunen de wereld door als klinkende holle vaten.

't Is vrij ingewikkeld, hoe die zijn georganiseerd
een model, haast nergens ter wereld gekopieerd.
Om aan die verkiezing mee te mogen dingen
moet je wel behoren tot de beloften van de Staten,
van die onberispelijke Amerikaanse eerstelingen
en je loffelijke naam, moet gezuiverd zijn van alle blaam

De presidentsverkiezingen en de campagnes
en ook de gestelde kandidatuur zijn duur:
door financiers wordt geld naar de voorkeursheld geschoven,
die daarvoor, zo onberispelijk als hij waarlijk is
en ik mij niet vergis, reeds ruimschoots van tevoren,
toch zoveel al heeft moeten beloven.

Donald Trump, Republikeins presidentskandidaat
schreeuwt en schimpt, als een ware verbale onverlaat
verdraait hij feiten, verspreidt leugens en halve waarheden,
bewust beschadigt hij zo zijn Democratische tegenkandidaat.

Trump heeft zich als gewiekst business man 
in de wereld duidelijk al wel bewezen
hij heeft met zakelijk inzicht en verstand,
veel geld, eer en aanzien verworven in zijn land

Maar iedereen ter wereld moet echt weten
dat die Trump van enig burgerlijk bestuur
nog geen Amerikaanse kaas heeft gegeten
En in dat land  is 't ook een verwonderlijke openbaring
kandidaat Trump heeft geen enkele politieke ervaring.

't is afwachten wie de verkiezingsstrijd zal winnen
hij of Hillary Clinton, zijn vrouwelijke politieke tegenstrever.
En als hij wint dan is dat voor de VS een straf,
zij zijn met Hillary, volgens mij, toch beter af.

Zij heeft dan wel de vereiste politieke ervaring.
en op haar leeftijd is zij nog van goede wil.
En als ze het even niet weet, of hoe het verder gaat
dan heeft ze op de achterhand altijd nog Bill
die als gewezen president, zijn vrouw toch zeker bijstaat.

Die Trump trekt nu al op voorhand een conclusie,
voor het feit als hij de verkiezing verliest,
en het land toch maar voor Hillary kiest,
dan ligt dat niet aan hem of wat hem ook beweegt
dan is er gewoon verkiezingsfraude gepleegd.
En vraagt u mij of dit laatste wel waar zal wezen?
daarvoor verwijs ik naar het ND (3 aug.) waar dit staat te lezen.

Ach… ach…. 
Amerika is toch niet te benij'en
as Trump de Staat'n straks moet'n goan lei 'en..
dan ku'j d'r volgens mie op wacht'n                                   
dat daor dan onmeunig  trammelant van kump!

Gert Pape
Tukker uut Twente
(ND lezer)