20160831 ISIS - de gesel van de duivel

Wat er in deze schijnbaar zo beschaafde wereld echt goed mis is,
is het vermaledijde bestaan van dat verachtelijke godslasterlijke ISIS.
Voor die wrede mensonterende organisatie heeft hier op aarde
een geheel onschuldig individu totaal geen enkele menselijke waarde.

Achter dat ISIS zit een onbegrijpelijke en niet te rijmen filosofie,
't is een stuitende ideologie gebracht onder een islamitische hegomonie;
ISIS is op grond van zijn belijden en zijn walgelijke wrede daden
niet meer dan een criminele organisatie van een wereldwijde idioterie.

De rechtvaardiging van al dat terroristisch geweld, zo is hun bewering,
is de mensheid te dwingen tot islamisering door onherroepelijke bekering
Binnen de Islam is ISIS absoluut ongewenst, een welig woekerend kankergezwel
maar ook daarbuiten verkondigt en pleegt hij alom dood en hel.

De westerse wereld voelt zich tot in al zijn hoeken nu wezenlijk bedreigd,
is vanwege terroristische aanslagen tot alle voorzichtigheid geneigd
om zich niet openlijk en nadrukkelijk over ISIS uit te durven uitspreken
uit angst daarvoor door ISIS meer dan alleen bedreigend te worden aangekeken.

Wereldwijd wordt dus de dreiging van het ISIS terrorisme gevoeld
en dat, lieve mensen, is het nu precies waar dat ISIS juist op doelt.
ISIS propageert zich opruiend en misleidend, als de enige zuivere deugd,
onder economisch uitzichtlozen en de verdwaalde allochtone jeugd,
als een heilig doel om strijdvaardig weer waarde aan 't lege leven te geven.

Jongeren uit landen van heinde en ver worden zo valselijk misleid
vervult met haat, gehersenspoeld en in 't verborgen tot terrorist opgeleid.
Ze verlaten ouders, huis en haard en reizen dan af en weten dan niet
of hij een ieder, die hem nu liefheeft, ooit in leven weer terugziet.

Ook Nederlandse jongeren reisden naar de ISIS brandhaarden af
sommigen vochten verbeten en vonden daar zinloos hun graf
anderen kwamen terug volkomen verdwaasd en totaal gebiologeerd
weer anderen zo volkomen geobsedeerd, elk menselijk gevoel is hun afgeleerd
en lopen bewust als levende bommen, in onze zo veilig gedachte oorden
om met hun explosieve dood zo maximaal mogelijk mensen te vermoorden.

Bij een verfilmde onthoofding nemen zij de gelegenheid te baat
om onder 't theatrale gebral over martelaarschap, dood en haat
aan heel de wereld hun duivels evangelie te verkondigen.

Ze strijden met tanks, met zwaarden, messen bommen en mortieren,
je vraagt je af hoe ze dat telkens toch maar weer kunnen financieren,
onder meer kunnen ze gedijen uit baten van geroofde olieraffinaderijen.

Internationale hulpverleners, worden gegijzeld, gebruikt als onderpand
over de losprijs wordt stil onderhandeld met organisatie van dat land
We weten zo van een vrouw die was wel 1 miljoen dollar waard
ruim anderhalf jaar praten de onderhandelingen kwamen niet rond
niets meer van vernomen, ze verdween gewoon van de wereldkaart.

ISIS handelt volgens de normen en waarden van die der primitieven
't zijn gewoon dieven, wilde zwijnen die wij allen tezamen moeten bestrijden.
Dus alles wat zich nu beschaving noemt en zich daar zo nadrukkelijk op beroemt,
formeer een internationale kracht met een absolute militaire overmacht
want dat verderfelijke ISIS moet eens en voor altijd van de aardbodem verdwijnen.