20161019 Lieve -heersbeestje en al of niet gestipte mensen = samen pluriforme samenlevingDat blozend beessie op dat blaadje
dat lijkt nu wel een heel mooi plaatje
maar zonder zelfs maar een ene stip
staat hij schand'lijk naakt op die plaat.

Dat vliegend kevertje op dat prentje                          
is een eigenlijk een heel onooglijk ventje
hij heeft eerlijk waar,  jawel verhip,
zelfs nog geen enk'le  zwarte stip.

Hij is dus geheel niet gedecoreerd
wordt dan ook door niemand geëerd
hij zit nu echter wel aan de blaadjes - bovenkant
maar d' onderkant is eigenlijk zijn thuis - en achterland.

Dit mooie schepsel, dat  fraaie maar zo kale creatuur
is ook een beessie  van onze - lieve - heer, zo puur
en zonder stip is hij toch zeker ook  van waarde
voor 't aandoenlijk oog van menig mens op aarde.

Elk beest en elk mens kan worden gewaardeerd
op zichtbare kwaliteiten, zo wordt beweerd,
afhankelijk van wat en hoeveel hij heeft geleerd,
getoond in stippen, dat nogal in aantal varieert.

Dit vreemde exemplaar, dat is wel raar,
dat  zelfs een enk'le zwarte stip ontbeert ,
is weigerachtig en heeft totaal nog niks geleerd.
aan leren heeft en had hij altijd al het land,
en zit daarom aan de maatschappelijke onderkant.

Stiploze mensen zijn meestal meningloos
reageren  negatief en zijn heel vaak boos,
op iedereen leveren ze altijd commentaar
maar maken zelf nog geen ene meter klaar.

De hele wereld is met mensen gevuld
die zijn zo verschillend en in raadselen gehuld,
allen voorzien van één of meerdere  stippen
die net als bij een welbestipt lieve-heers-beest
varieert in aantal van één tot wel negen,
stippen op basis van kennis en ervaring,
valt meestal mee maar ook wel eens tegen;
Zo vormen we samen allen, met elkaar,
die zogeheten pluriforme samenleving.

Leven in vrede
hoe verschillend ook
samen doen en met elkaar
maken we dat vast en zeker klaar
want de geschiedenis heeft al bewezen,
dat duurt nog maar een jaar of……..zzzzz…zz..
………………..maar we blijven eraan werkenPsalm 133 : 3

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.