20170206 Tweedekamerverkiezing 15 maart 2017


De Nederlandse hedendaagse tijd kenmerkt zich door politieke ontevredenheid,
de hoge heren van het parlement, het zo geheten Haagse establishment,
voelt zich door het volk nog maar weinig begrepen en erkend. 

De nobele  Haagse politiek raakt onderling ook meer verhard.
blijven elkaar,  hoe onfatsoenlijk en flatteus, de politieke kast uitkeren 
en in de strijd  om de kiezersgunst,  steeds meer en schamperend schofferen.

en ……..ondanks…,
 dat zij zich voor  een goede verhouding met het volk beijvert 
raakt politiek Nederland steeds verder van de kiezer verwijderd.

Dat is een feit en niet alleen in Nederland 
maar zien we ook in menig Europees  ander land. 
De macht moet weer terug naar het volk,
 predikt een politiek  - profeet  ofwel een populistische tolk
aan alle ontevreden en nog onbegrijpende politieke leken.

Over de verwachting van een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging 
kan niemand echt inzichtelijk of heel concreets nu nog vertellen,
valt ook voor gerenommeerde onderzoeksbureaus 
maar uiterst moeizaam exact te voorspellen.

Op 15 maart kan elke kiesgerechtigde zich uitspreken 
door wie het land volgens hem moet worden bestuurd
maar let wel op, om het land te kunnen regeren
moet je wel veel kennis hebben, debatteren en verbaal flink presteren.

Elke stemgerechtigde burger  van 18 of meer jaar
wordt geacht weloverwogen te stemmen, dat is klaar.
Maar lang niet iedereen is zich voldoende van die ernst bewust
of met een minimaal vereiste politieke kennis toegerust.

We zijn overgeleverd aan een ontembare gesteldheid
van  uitingen van stemmingmakende  politieke onbesuisdheid
door schreeuwers met hun ongecontroleerde kreten en leuzen
van  minder sociale teksten en onmenselijke keuzen.

Zulke uitingen van  puur populistisch en sadistisch sentiment,
is uit Amerika overgewaaid en wordt hier door velen lof toegezwaaid
Dat sentiment is op de huidige politieke en woelige baren
zo maar naar Nederland en Europa komen overvaren.

Ik hoop, dat op woensdag 15 maart de verkiezingen uiteindelijk toch leidt
tot die vanouds zo bekende typische  Nederlandse nuchterheid;
dat  sentiment, dat zorgt voor een degelijke en eerlijke vent,
van een door de burgers algemeen erkende minister-president
en …………..…niet zo'n Amerikaans ongeleid projectiel
die bijt ons en Europa straks nog in onze  Achilleshiel.