20170207 De zin van het leven


Ooit  uitte een collega  zijn vraag over wat nu de zin van het leven is en dat  was nogal cru;
Dat was toen aanleiding tot een discussie.
Die vraag schoot mij op een zondagmorgen zo maar te binnen.

“Wat is de zin van het leven,  je gaat toch allemaal dood?”

Is dat nu zin of onzin of een gewoon een onmogelijke vraag, 
die zich in alle vroegte van deze zondag vandaag,
aan mij haast hoorbaar opdringt als was ik doof 
en toch stiekem wat knaagt aan wat ik geloof.

Ik kan me nu wel  tegen die vraag verzetten,
hem negeren door er gewoon niet op te letten,
maar ‘t is zo zinloos om je daar tegen te verweren
omdat ik weet, dat hij toch weer bij mij terug zal keren.

Dit bovenal gezegend, geliefd en ook wat gepijnigd leven
mag ik elke dag weer bruisend en bewonderend beleven. 
Als u mij vraagt hoe ik over nu over het leven denk
dan zeg ik u: ik ervaar het als een waar godsgeschenk.

Maar naarmate ik toch ouder raak wat denk ik wel vaak 
en wat dieper na over ‘t leven,….het leven na onze dood 
mede gedreven door ervaringen van persoonlijke nood

Ik ontvang  steeds weer en meer van die berichten
van kerkleden, collega’s of van verre neven en nichten 
die in de weg van dit slechts tijdelijke aardse bestaan 
voor ons als  ontijdig maar toch nu al  zijn voorgegaan.

Wat kan ik dan op deze mooie dag des Heren
 met verlichtend geestelijk inzicht daar dan nu nog van leren
 Het antwoord daarop is door Jezus volledig vervuld 
en wordt ons door zijn Geest in dat Grote Boek onthuld
.
Dat boek:  de Bijbel, algemeen en alom bekend
 liet Hij voor heel de wereld na als zijn bevrijdend testament.
 
Jezus worstelde als mens ook met menselijke levensvragen; 
maar bleef gehoorzaam in liefde en trouw aan zijn Vaders wens 
Hij gaf zijn leven als zondoffer voor ons: “ de lijdende mens”.

Aan het einde van ons leven, worden we voor Gods troon gedaagd, 
staan daar met ons leven naakt en broos en worden aangeklaagd 
en hebben God helemaal niets aan te bieden, 
we kunnen alleen maar naar Jezus vlieden.

Nu zijn er steeds meer mensen, die God ontkennen en verwensen
die van Hem, noch zijn volgelingen ook maar  iets christelijks willen horen,
daardoor voelen christenen zich steeds meer in deze wereld verloren.

Jezus werd als de Verlosser der wereld als zodanig  niet herkend 
en als Zoon van God, nog minder, ja geheel niet erkend, 
Gedurende 40 dagen lang werd Hij  door de Duivel bezocht
 met grote verleidingen van wereldmacht werd Hij verzocht
 maar Hij hield stand en wees de duivel gemotiveerd van de hand.

In deze ontkerstenende maatschappij is er nog veel te leren, 
hoe  een ware christen zich in deze wereld dient  te manifesteren, 
en in kracht van zijn Woord en Geest, Gods naam  hooghouden en eren.

Dat is vandaag de dag wel moeilijk maar kruip daarbij niet  in je schulp 
maar spreek vrij uit  en getuig en bid God daarbij om zijn onmisbare hulp
 blijf dan zo  standvastig in je christelijk geloof  en hoedt je voor religiestress
 anders raakt, ook bij  jou , de geest snel uit de fles.