20170503 De kerkelijke gemeente en talenten (samen bouwen aan de kerk)


Een ouderling wordt zogezegd: "geroepen tot het ambt"
zo'n  oude vaste ferme term, die in een sluier is gehuld
waarvan de waarde pas in ambtsjaren wordt onthuld.

Voor de kerkenraad is het vaak een worsteling,
mensen te vinden voor het ambt van ouderling,
weinig mensen voelen zich nog tot het ambt geroepen.

Een beroepen man pleegt diepzinnig beraad,
praat met God en zijn gezin hoe het nu verder gaat
en overweegt wat hem persoonlijk tot die roep beweegt.

Met God en zijn gemeente is hij hecht begaan
ervaart beroep als opdracht, die van hem wordt verwacht
en neemt uiteindelijk in overtuiging zijn benoeming aan.

Een ouderling is ook maar een mens van vlees en bloed
en doet het voor de buitenwacht zo vaak niet goed.
En 't is waar: men staat ook wel gauw met kritiek klaar.

Maar als men eerst de hoge muren 
van het verstarde hart afbreekt,
en wijd de eigen poorten openzet,
zich over God en 't geloof uitspreekt,
zo kwetsbaar opstelt en de schroom verbleekt;
geeft dat in alle oprechte eerlijkheid
ruimte voor wederzijdse openhartigheid.

En wat u in stilte dan nog steekt of verontrust,
bespreek dat met uw ouderling in afzondering en rust,
wees niet bezorgd  uw vertrouwen is wel geborgd

We leven in een vrije tijd, ieder doet gewoon wat hij zelf wil
wat God daarvan vindt daar staat men niet direct bij stil
maar Gods Woord is voor ons toch zeker niet ijdel,
ons richtsnoer is en blijft onverminderd de Bijbel?

De wereld is in beweging en de kerk beweegt mee
decennia van stugge starheid zijn voorgoed voorbij
de Geest is werkzaam in de kerk 
en blijft ook ons voortdurend verhelderend vernieuwen.

Bent u met God en zijn gemeente oprecht begaan
er van harte toe genegen om in vol vertrouwen 
aan de Kerk van Christus mee te bouwen
meldt u zich dan spontaan voor 't kerkenwerk aan
en blijf niet steeds halsstarrig en weerbarstig
en zo kritisch aan de kanten staan.

Een ieder heeft wel een stilletjes verzwegen talent,
't is hoog tijd dat u uw eigen talent nu onderkend
en die met anderen voor de gemeente aanwendt;
Dan wordt gemeente gebouwd,  oprecht en hecht
en dan is God in ons midden!
(Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen)