20160204 de blinkende Morgenster


Facebook haalde een herinnering op van twee jaar geleden. 
Dat was ruim voor de start van dit blog.


Vanmorgen onderweg naar ‘t werk met de bus.
Vanachter het warme raam keek ik de koude wereld in.
De ochtendschemer werd langzaamaan 
verdreven door opkomend licht. 
De meeste sterren al waren verdwenen 
in hun onzichtbare aanwezigheid.
Echter met één uitzondering. 

In het zuiden prijkte in de ontluikende dag 
een felle schitterende en flonkerende ster. 
Ja, ik zag hem en dan weet ik het weer! 
Dat is de “blinkende Morgenster”,
die de komst van de nieuwe dag aankondigt. 

Een fenomeen en iedere keer weer een bijzonder verschijnsel. 
Sterren worden vaak gebruikt als symbool voor tradities 
en over hun betekenis wordt veel gespeculeerd.
Die Morgenster staat bijvoorbeeld in de bijbel als symbool voor Christus.

Zo staat in Openbaringen 22:16 opgetekend: 

‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de blinkende Morgenster.’ 


Zoals de Morgenster symbool staat voor de Nieuwe dag 

zo is de blinkende ster “Jezus” de herschepper 
van een nieuwe, onberispelijke en onkreukbare wereld. 
Nog even hoopvol doorgaan dus.

De Morgenster is ook een bloem in meerdere kleuren.